HONDERDEN MENSEN TONEN HUN STEUN VOOR EEN WARM WOON- EN OPVANGBELEID OP DE WERELDDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

Op 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, geven 32 Gentse middenveldorganisaties hun 30 eisen voor een warm woon- en opvangbeleid aan het Gentse stadsbestuur. Onder de Gentse Stadshal maken honderden mensen samen een beeld om hun steun voor deze eisen te tonen.

Er is een echte woon- en opvangcrisis aan de gang. Meer dan 1800 mensen in Gent zijn thuisloos. Duizenden mensen leven in zeer slechte woonomstandigheden terwijl de huurprijs en de EGW-facturen oplopen. 15.000 gezinnen in Gent staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Honderden mensen doen beroep op de nachtopvang in onze stad. 

Werelddag van verzet tegen armoede

Maandag 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede. Dé dag met wereldwijde aandacht voor de armoedeproblematiek. Dit jaar staat het ‘recht op wonen’ centraal. De voorbije maanden hebben verschillende Gentse organisaties samengewerkt om de woonproblematiek uit verschillende invalshoeken te bekijken. Vanuit ervaringen, goede praktijkvoorbeelden en onderzoek kwamen ze tot 30 eisen. 30 eisen om het recht op betaalbaar wonen en menswaardige opvang voor iedereen te realiseren.

Over de actie

Op 17 oktober vragen de organisaties aan de Gentenaars om te verzamelen aan de Stadshal en zo de 30 eisen mee te ondersteunen.  Alle aanwezigen vormen samen het logo van de campagne #rechtopbetaalbaarwonen#geenenkelmensopstraat. Dit logo bestaat uit een Gentse Strop, als teken van verzet tegen de slechte woonomstandigheden waarin teveel mensen moeten leven; en een hart, voor een warm woon- en opvangbeleid. Zo laten ze zien dat er meer actie nodig is. 


Hulya, een Gentse private huurder, Bram, die ervaring heeft met dakloosheid, en Erik, sociale huurder en lid van de Gentse woonraad, overhandigen de eisenbundel aan de schepenen en de burgemeester. We roepen hen op om samen met dit samenwerkingsverband een concreet actieplan op te stellen om de dringende nood aan woningen en opvang te realiseren. Een actieplan dat vertrekt vanuit goede praktijkvoorbeelden en ervaringen van mensen. We vragen de Gentse overheid ook om de krachten te bundelen en samen naar Vlaanderen te trekken, om in gesprek te gaan met minister Diependaele of andere bevoegde ministers. Elke overheid heeft de verantwoordelijkheid om deze woon- en opvangcrisis grondig aan te pakken.

Volg onze Facebookpagina. Zo blijf ook jij zeker op de hoogte!