Wist jij dat

… in Gent 1.870 mensen dakloos zijn; waaronder 400 kinderen en 250 jongvolwassenen (bron: dak- en thuislozentelling 2021) ? Ook de cijfers in andere Belgische regio’s zijn hallucinant.

… er telkens nieuwe groepen daklozen bijkomen?

… het stilaan voor heel wat mensen ondoenbaar geworden is om een betaalbare woning te vinden?

… woningen op de privémarkt vaak niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen? Ook niet als ze zich in een duurdere prijscategorie situeren?

… hulpverleners deze wooncrisis niet meer aankunnen? Dagelijks gaan tonnen energie en tijd verloren naar de onmogelijke zoektochten naar betaalbare huisvesting.

… er al heel veel acties ondernomen worden, maar dat onze stem nog steeds niet voldoende gehoord wordt?

… we onze acties en energie gaan verenigen om onze eisen nóg luider te laten klinken?

Tijd voor actie!

Sinds april 2022 verzamelden we maandelijks met heel wat middenveldpartners onder de Stadshal. We belichtten de huisvestingsproblematiek vanuit verschillende perspectieven. Tegelijk werkten we achter de schermen zeer intensief aan een eisenbundel.

Op maandag 10 oktober is het Werelddaklozendag. We trekken naar Brussel om onze eisen/voorstellenbundel te presenteren aan minister Diependaele.

Op maandag 17 oktober is het Dag Tegen de Armoede: dit jaar over gans Vlaanderen in het teken van een menswaardig woonbeleid. Op 17 oktober gaat het (voorlopig) slotevent door van deze campagne.

Schrijf je in voor onze mailberichten of volg onze Facebookpagina. Zo blijf ook jij zeker op de hoogte!

Enkele sfeerbeelden van voorbije actiemomenten: