Op vrijdag 15 april 2022, vrijdag 13 mei, vrijdag 17 juni, tijdens de Gentse Feesten in juli, op vrijdag 23 augustus en vrijdag 16 september verzamelden we reeds onder de Stadshal in Gent. We belichtten de woonproblematiek telkens vanuit een andere invalshoek.

Op maandag 10 oktober (Werelddaklozendag) trekken we samen naar Brussel.

Op maandag 17 oktober is het Dag van de Armoede. Over gans Vlaanderen staat het thema ‘een menswaardig woonbeleid centraal’. Die dag is het (voorlopig) slotevent van deze campagne in Gent. Check het filmpje hieronder (wordt gelanceerd op 7/10)!

En wat na 17 oktober 2022?

De eisenbundel is opgesteld met zeer veel input van ervaringsdeskundigen, (werk)ervaringen van het middenveld, ‘good practices’ uit binnen- en buitenland. Er werd ook grondig gereviseerd vanuit academische hoek. Met de eisenbundel hebben we een zeer stevige basis als leidraad voor gesprekken met de verschillende overheidsniveaus.


Enkele sfeerbeelden van voorbije actiemomenten:

Recht op betaalbaar wonen