In 2022 verzamelden we op vrijdag 15 april vrijdag 13 mei, vrijdag 17 juni, tijdens de Gentse Feesten in juli, op vrijdag 23 augustus en vrijdag 16 september reeds onder de Stadshal in Gent. We belichtten de woonproblematiek telkens vanuit een andere invalshoek.

Op maandag 10 oktober 2022 (Werelddaklozendag) trokken we samen naar Brussel.

Op maandag 17 oktober 2022 verzamelden we met honderden burgers en de volledige Wooncoalitie onder de Gentse stadshal. We overhandigen de ‘eisenbundel’/’prioriteitenbundel’.

En wat na 17 oktober 2022?

De eisenbundel is opgesteld met zeer veel input van ervaringsdeskundigen, (werk)ervaringen van het middenveld, ‘good practices’ uit binnen- en buitenland. Er werd ook grondig gereviseerd vanuit academische hoek. Met de eisenbundel hebben we een zeer stevige basis als leidraad voor gesprekken met de verschillende overheidsniveaus.

In 2023 koos de wooncoalitie uit de 30 wooneisenbundel een aantal thema’s om samen met de stad aan te werken. Vijf werven als het ware. We zijn blij te zien dat er inspanningen werden geleverd rond deze vijf werven:

  1. Het sociaal beheersrecht werd ingevoerd. Door het sociaal beheersrecht worden langdurig leegstaande panden actief terug inzetbaar op de woonmarkt. Dit beheersrecht is een belangrijke stok achter de deur om leegstand aan te pakken in Gent. Symbolisch heel belangrijk voor de mensen die dak en thuisloos zijn, terwijl ze geconfronteerd worden met leegstaande woningen.   

Dit zijn de werven waar in 2023 vooruitgang op werd geboekt. Ook in 2024 volgen we de voortgang op, en kiezen we graag nieuwe werven om op in te zetten. Maar vandaag richten we ons graag samen met het Gentse stadsbestuur naar de Vlaamse overheid. We ondersteunen dan ook graag de 3 eisen naar Vlaanderen die het Gentse stadsbestuur formuleert. Meer info vind je hier.


Enkele sfeerbeelden van voorbije actiemomenten:

Recht op betaalbaar wonen