Eisen opgesteld door de werkingen van het Gents Solidariteitsfonds

1. Er moet voldoende kwalitatieve opvang zijn, door de Stad Gent en gesteund door de federale overheid of andere fondsenverstrekkers, voor mensen in precair en zonder wettig verblijf met uitzicht op een duurzame toekomstoriĆ«ntatie. Die opvang kan zowel voorzien worden door de lokale overheid als door het middenveld door de tijdelijke invulling van leegstand en financiĆ«le ondersteuning. Belangrijk daarbij is de juridische omkadering en ondersteuning van mensen in precair verblijf gedurende het verblijf. 

2. Voor onze mensen die een duurzaam verblijf hebben, moeten we werken aan rechtvaardige woonoplossingen: preventie van uithuiszetting (zeker bij gezinsherenigingen en voor erkende vluchtelingen), tot uitbreiding van sociale huisvesting (bij SHM en SVK). Ook voor hen moet er een duurzaam vangnet zijn om hun leven op de sporen te krijgen, na een periode van dak en-thuisloosheid

3. De 3de eis hangt samen met de vorige. Voor dak- en thuisloze mensen, en zeker voor gezinnen met kinderen, zijn housing first en housing led-oplossingen een goed antwoord om de schokken van dak en-thuisloosheid op te vangen. We verzetten ons ten stelligste tegen systemen van nacht en-crisisopvang die deel zijn geworden van een permanente crisis. Ze zijn onduurzaam en staan haaks op de menselijke waardigheid die mensen in precair verblijf, tijdelijk verblijf en zonder wettig verblijf, maar ook mensen in armoede verdienen. Deze opvangsystemen moeten de absolute uitzondering worden, wat een totale omkering vraagt van het huidige systeem.

Eisen opgesteld door CAW Gent